Hoe kan invulling worden gegeven aan één van de belangrijkste uitdagingen voor het bedrijfsleven in de komende decennia: De omslag naar duurzaam ondernemen.

De omslag naar duurzaam ondernemen

Via akkoorden als Green Deal (EU), het Nationaal Klimaatakkoord (Rijk) en de Provinciale en Regionale Energie Strategieën (provincie en regio’s) zetten de overheden koers naar een duurzame samenleving en groene economie. Zaken als het terugdringen van de CO2 uitstoot, het schaarse grondstoffengebruik, de afvalberg en van bodem- en luchtverontreiniging krijgen hoge prioriteit in de komende jaren. Nu al ondervindt het bedrijfsleven de last van hoge kosten van onder andere fossiel energieverbruik, de CO2 rechten en de wettelijke beperkingen door PFAS. Daarnaast is de verwachting dat ook consumenten en opdrachtgevers de komende jaren meer prioriteit gaan stellen aan duurzaamheid en daarmee de eisen aan het duurzame karakter van producten en bedrijven gaan verhogen. Voldoet uw bedrijf nog aan de duurzaamheidseisen bij aanbestedingen? Welke energieverbruikscodering krijgen uw producten?

De stichting Groene Economie Limburg wil MKB-bedrijven helpen en ondersteunen bij het oppakken van deze lastige, maar noodzakelijke stap naar duurzaam ondernemen. Als onafhankelijke en niet-commerciële organisatie brengen wij partijen uit het bedrijfsleven, overheid en hoger onderwijs bijeen om zo informatie, kennis en concrete steun beschikbaar te stellen aan het MKB. Dit betreft steun van wettelijke, technische, financiële en strategische aard. Samen staan we sterker!

Nieuws

Familiebedrijf Verhaag Sevenum onze nieuwe ambassadeur

Met veel plezier stellen we je Verhaag Afbouwprojecten –…

Nieuwe ambassadeur Golfclub de Herkenbosche

 We hebben er weer een nieuwe ambassadeur bij: Golfbaan…

We zijn partner van shiftLimburg!

We zijn officieel partner van het innovatieve ondernemersplatform…

Cover Noord Limburg Business

We (onze directeur Michel van Lieshout om precies te zijn!)…

Groen licht voor Bedrijvenpark Pannenweg

Mooi nieuws over onze ambassadeur Bedrijvenpark Pannenweg;…

Rd4 Reiningsdiensten nieuwe ambassadeur!

Valentijnsdag is al weer lang voorbij, maar misschien mogen we…

Vacature Coördinator Backoffice/Klantcontactcentrum

Coördinator Backoffice/Klantcontactcentrum bij Stichting Groene…

Dag van de Ondernemer SNS Expertisecentrum Maastricht

Afgelopen vrijdag 17 november was het De Dag van de Ondernemer!…

Energie Handels Platform wint Rabobank Verbindingsprijs!

Graag feliciteren we via deze weg onze ambassadeur Bedrijvenpark…