Kennisnetwerk

De stichting Groene Economie Limburg hecht veel waarde aan voldoende en juiste kennis bij ondernemers en medewerkers over (het belang van) duurzaam ondernemen. Hoe kun je je bedrijf toekomstbestendig maken door meer in te zetten op een duurzaam businessmodel? Hoe kan ik de afvalstromen terugbrengen en meer gebruik maken van duurzame energiebronnen? Op welke wijze kunnen de producten circulair ontwikkelt en samengesteld worden? Hoe kan ik mijn bedrijf sterker profileren bij klanten als een duurzaam bedrijf?

Deze en andere vragen leven bij ondernemers. Via cursussen, werkbezoeken, webinars en het uitwisselen van praktijkervaringen gaan we kennis en ervaringen delen met ondernemers zodat zij hun vragen beantwoord krijgen.
Ook gaan we hoger onderwijs en andere kennisinstellingen uitnodigen om nieuw cursusmateriaal te ontwikkelen op het gebied van duurzaam ondernemen speciaal voor MKB-ondernemers. Via gericht onderzoek wordt nieuwe kennis ontwikkelt waar ondernemers hun voordeel mee kunnen opdoen.

2021: de toegevoegde waarde van energetisch verduurzamen voor een bedrijf door studenten van de masterclass Sustainability van de Universiteit Maastricht.

In opdracht van de stichting Groene Economie Limburg hebben studenten van het Maastricht Sustainability Institute van de Universiteit Maastricht onderzoek gedaan naar de (economische) meerwaarde van energietransitie voor een MKB-bedrijf in de maakindustrie respectievelijk in de leisure-sector. Energietransitie is immers niet alleen van belang voor het klimaat, maar zeker ook voor positionering en toekomstbestendigheid van een bedrijf. Zie onderstaand de samenvatting van het onderzoek.

Executive Summary

This report is commissioned by Stichting Groene Economie Limburg (Green Economy Limburg Foundation) and the University of Maastricht master’s program Sustainability Science, Policy and Society. To perform this project, the project group cooperated closely with the Green Economy Limburg Foundation. This helped to meet the goal set by the Foundation, which is the acquisition of insights into the best ways to motivate small and medium-sized enterprises in the production and hospitality sectors in Limburg to make the transition to green energy. During the project, the following research question was answered: What is the most effective approach to motivate and support small and medium sized hospitality and production enterprises in Limburg to participate in the green energy transition? The project was conducted as a qualitative research, based on twelve semi-structured interviews with SME entrepreneurs in the relevant sectors. From these interviews it was possible to gain insights into the perceptions of the stakeholders on the transition to green energy and the role the Green Economy Limburg Foundation could play to assist in this transition. From these interviews a set of policy options and criteria could be derived, which were used to perform a multi-criteria analysis. This multi-criteria analysis was created in the form of a questionnaire, which was scored by stakeholders. The results of the multi-criteria analysis suggest, in order to motivate and help SMEs in Limburg to make a transition to green energy, that the GEL Foundation should: organise sector-specific roundtables, create local networks of stakeholders, and provide one-on-one sessions with these SMEs to give specific advice on green energy and relevant subsidies. These can furthermore be organized into two policy recommendations that could be formulated. The first is focusing on creating networks with the SMEs and on further developing local networks and round tables. The second policy recommendation focuses on knowledge sharing and targets the identified lack of knowledge by providing more consultancy on Green energy and advice on subsidies. After these results, a critical reflection of the project and further recommendations were formulated.

Regionale kennisnetwerken

Vanuit het programma ‘Charter Energietransitie MKB’ worden de komende jaren voor de regio’s Zuid-Limburg en Noord- en Midden-Limburg een kennisnetwerk opgebouwd waar ondernemers met elkaar en met stakeholders kennis en ervaring gaan delen over energietransitie en later ook duurzaam ondernemen in brede zin. Wij gaan deze laagdrempelige sessies op diverse momenten organiseren. Daarbij wordt vooralsnog gedacht aan:

  • Rondetafelgesprekken tussen (groene) ondernemers.
  • Werkbezoeken aan ambassadeurs.
  • Digitale ontmoetingskamers (green rooms) op social media.

Nieuws

Uitreiking certificaat aan drie mannelijke oprichters zonnepanelenfrabrikant

Circulaire zonnepanelenpionier Solarge is onze nieuwe ambassadeur

Sommige bedrijven zijn niet alleen duurzaam, maar daarnaast ook…
Man spreekt ondernemers toe in café tijdens Inspiratietour Gemeente Landgraaf

Energie Inspiratietoer Landgraaf

De Energie Inspiratietoer van de gemeente Landgraaf op dinsdag…

Certificaat en ‘Greune pin’ voor Biologische Tuinderij De Waog

Biologische Tuinderij De Waog in Neer was al een tijdje ambassadeur…
Afbeelding van accu's, zonnepanelen, windmolens in een landschap.

Bedrijvenpark Pannenweg Nederweert lost met Energy hub eigen netwerkcongestie op

Onze ambassadeur Parkmanagement Pannenweg is het eerste Nederlandse…
Twee zakenmannen van middelbare leeftijd poseren voor een groen-witte achtergrond

Parkmanagement Pannenweg nieuwe ambassadeur

Weer een nieuwe ambassadeur erbij! Deze week mocht onze directeur…
Bord met plaatsnaam erop: Heerlen.

Onderzoek naar verduurzaming de Beitel in Dagblad De Limburger

Onlangs deelden we het nieuws al hier, maar Dagblad de Limburger…

Ondernemersbijeenkomst Centrum Beek

Ondernemer in de Gemeente Beek? Donderdag 30 maart vindt…

Nieuwsbrief Regio Noord-Limburg – Gezondste Regio

Gezondheid op één, daar staat Regio Noord-Limburg - Gezondste…

Subsidie voor verduurzamen bedrijventerrein De Beitel

De Gemeente Heerlen heeft subsidie verleend aan onze stichting…