Verduurzamen; daar krijg je energie van!

Charterovereenkomst

De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven met een electriciteitsverbruik van minimaal 50.000 kWh en/of 25.000 m3 gas tot het nemen van energiebesparende maatregelen. De zogenaamde informatie-plichtige bedrijven. Welke maatregelen dit zijn, zijn opgenomen in de landelijke Erkende Maatregelenlijsten. Deze variëren per branche.
Daarnaast dienen deze bedrijven zich aan te melden bij het Energieportal van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Daar dienen zij naast hun bedrijfsgegevens en energieverbruiksgegevens, ook de energiemaatregelen aan te geven die zij (verplicht) ingevoerd hebben.

Voor meer informatie over de Erkende Maatregelenlijsten en het Energieportal RVO zie het Energieloket.

Verplicht en zinvol?

Wilt u meer weten over welke energiemaatregelen voor uw bedrijf verplicht en zinvol zijn, onze energie-adviseurs kunnen u daarin adviseren.
Behoort u tot de informatie-plichtige bedrijven, maar bent u nog niet aangemeld bij het Energieportal RVO? Onze energie-adviseur kan de aanmelding voor u uitvoeren.

Het bevoegd gezag in Nederland ziet namens de provincies en gemeenten toe op een juiste naleving van de wettelijke bepalingen, zoals opgenomen in de Wet Milieubeheer. Zij kunnen bij uw bedrijf komen controleren of u aangemeld bent bij RVO en of u de verplichte energiemaatregelen heeft ingevoerd. Indien uw bedrijf niet voldoet aan de wettelijke bepalingen, zal een officiële waarschuwing en uiteindelijk een financiële boete worden opgelegd. Dit kan in de tienduizenden euro’s lopen.

Charterovereenkomst

De stichting Groene Economie Limburg heeft daarom een “Charterovereenkomst” opgesteld waarin het bedrijf aangeeft voornemens te zijn de wettelijke bepalingen te zullen volgen en daartoe de eerste stappen te zullen zetten: de energiescan en de aanmelding bij het Energieportal RVO.
Het bevoegd gezag zal dan uw bedrijf de tijd geven om de betreffende energiemaatregelen in te voeren en niet direct komen controleren.

Kortom, een win-win situatie voor uw bedrijf:

  • U gaat voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake energietransitie;
  • U krijgt van het bevoegd gezag de tijd om de verplichte energiemaatregelen in te voeren;
  • U voorkomt daarmee officiële waarschuwingen en boetes (mits u natuurlijk de wettelijke verplichtingen daadwerkelijk en actief oppakt).