projecten

Charter Energietransitie MKB

Ondernemers helpen bij het oppakken van energiemaatregelen. Maatregelen die zowel gericht zijn op energiebesparing als op kleinschalige duurzame energieopwekking.
duurzaam ondernemen bedrijventerrein MKB

Het project dat Groene Economie Limburg nu als eerste heeft ontwikkeld heet ‘Charter Energietransitie MKB’. Het richt zich zowel op individuele ondernemingen als op bedrijventerreinen. Inzet is om ondernemers te helpen bij het oppakken van energiemaatregelen; maatregelen die zowel gericht zijn op energiebesparing als op kleinschalige duurzame energieopwekking. Dit project is tot stand gekomen na een nauwe samenwerking met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs en kan daarmee bogen op een breed draagvlak.

Ontzorging

Met diverse activiteiten, variërend van informatievoorziening, kennisontwikkeling en advisering vanuit energiescans tot het helpen met financiering van maatregelen, ontzorgen wij duizenden ondernemers in het MKB. Zo kunnen zij dit lastige traject tot een succes maken. We hopen zo dat ondernemers de energietransitie als een kans zien om te innoveren en zich te profileren.   
Energietransitie beschouwen wij tevens als eerste stap op weg naar een bredere verduurzaming en circulaire economie.

charter energie transitie

Stimuleringsprogramma

Het Charter Energietransitie MKB is een stimuleringsprogramma met een duur van drie jaar. Het richt zich op heel Limburg en alle MKB-bedrijven, dus bedrijven met maximaal 250 medewerkers en/of een jaaromzet van € 50 miljoen. Indien als minimumpersoneelssterkte 5 FTE wordt aangehouden gaat het om meer dan 10.000 bedrijven. Een groot deel daarvan is informatieplichtig aan de overheid omdat zij jaarlijks meer dan 50.000 m3gas en/of 25.000 kWh elektriciteit verbruiken. Deze bedrijven zijn ook wettelijk verplicht om besparingsmaatregelen te nemen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar. Maar ook de ondernemingen die niet aan de overheid hoeven te rapporteren (en ook niet verplicht zijn om bepaalde reductiemaatregelen door te voeren) vallen dus binnen de doelgroep van het Charter. Hiermee sorteert het project als het ware voor op de binnen enkele jaren te verwachten verlaging van genoemde verbruikswaarden.

Kennisprogramma

Met diverse onderwijs- en kennisinstellingen zijn afspraken gemaakt om geïnteresseerde ondernemers qua kennis op een hoger niveau te brengen. Hiernaast zijn enkele tientallen koploperbedrijven bereid gevonden om hun deuren te openen voor, en hun ervaringen te delen met,  andere bedrijven. Het kennisprogramma omvat dus:

Op 1 september a.s. zal een concrete planning worden gegeven. De uitbouw van de website zullen we na deze datum ter hand nemen.

Partners

Samenwerken is voor Groene Economie Limburg conditio sine qua non. En dit geldt dus ook voor het Charter. De afgelopen periode is dan ook veel tijd geïnvesteerd in het aangaan van zinvolle partnerships en het leggen van contacten met partijen met bewezen expertise en ambities op het vlak van verduurzaming. 

Samen met deze partners wordt invulling gegeven aan verschillende programmalijnen. Bewustmaking en kennisoverdracht vormen hierbij de inzet. Hiernaast wordt vanaf 1 september a.s. een telefonische helpdesk ingezet om ondernemers op weg te helpen.