Ons team

Stichting Groene Economie Limburg

De stichting Groene Economie Limburg is een in 2020 opgerichte organisatie, die als een platform voor bedrijfsleven, overheid en onderwijs, het verduurzamen van het MKB als missie heeft. Met deze missie voor ogen hebben de initiatiefnemers Michel van Lieshout en Ilmar Woldring enkele jaren geleden de stoute schoenen aangetrokken om het nieuwe concept van de Groene Economie Limburg te ontwikkelen, in samenspraak met diverse vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs.

Wij zijn ervan overtuigd dat gedragsverandering van ondernemers, net als bij burgers en anderen, noodzakelijk is om het klimaat en de natuur en daarmee onze leefomgeving te beschermen. Door ondernemers meer bewust te maken van hun rol en impact op het klimaat willen wij de noodzakelijke gedragsverandering te weeg brengen.

Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat duurzaam ondernemen ook de bedrijven geen windeieren legt; door actief bij te dragen aan het verminderen van de klimaatproblematiek tonen zij aan verantwoording te willen nemen naar de huidige en toekomstige generaties en een meerwaarde te willen leveren, zowel in economische zin als in klimatologische zin. Dat levert hen een positief onderscheidend bedrijfsimago en gunfactor op.

Wat is ons doel?

Ons doel is, kort gezegd, het MKB bewust(er) te maken, te stimuleren en te begeleiden naar duurzaam ondernemen. Belangrijk hierbij:

 • we zijn onafhankelijk en niet commercieel;
 • we richten ons op alle sectoren en branches;
 • we richten ons op alle regio’s in Limburg;
 • we kunnen, dankzij onze deskundige netwerkpartners op uiteenlopende gebieden, de nodige expertise en krachten mobiliseren en zo ondernemers helpen tot tastbare resultaten te komen.

Hoe gaan we te werk?

Onze aanpak is drieledig:

 1. Bewustmaking en mobilisering:
 • algemene advisering (beginnend met een oriënterend gesprek);
 • organiseren van gerichte ondernemersbijeenkomsten;
 • inzetten van ambassadeurs;
 • inzet van onze website, sociale media, artikelen in kranten en vakbladen, enzovoort.
 1. Kennisontwikkeling:
 • cursussen en masterclasses via onze kennispartners;
 • een online adviesloket, speciaal voor MKB-ondernemers;
 • vormen en uitbouwen van twee regionale kennisnetwerken.
 1. Implementatie:
 • door bedrijven en bedrijventerreinen te analyseren, resulterend in een adviesrapport;
 • door technische en financiële ondersteuning.

Onze werkwijze in beeld

Illustratie van individueel traject St. Groene Economie Limburg
Illustratie collectief traject Stichting Groene Economie Limburg

Hoe ziet ons netwerk er uit?

De stichting werkt samen met vele netwerkpartners uit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Zowel op provinciaal/regionaal niveau als op landelijk niveau. Daarbij maken we onderscheid tussen projectpartners en netwerkpartners.

Projectpartners
Voor de uitvoering van het programma “Charter Energietransitie MKB” zijn de provincie Limburg en de regio’s Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL), Samenwerking Midden-Limburg (SML) en de Regio Noord-Limburg onze projectpartners. Zij ondersteunen in financiële zin dit programma.
Voor nieuwe programma’s/projecten vindt wederom invulling plaats van projectpartners.

Netwerkpartners
Met diverse branches, regionale ondernemers en brancheverenigingen, bedrijventerreinverenigingen, gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten, hoger onderwijsinstellingen, financiële organisaties, energiecoöperaties en landelijke gremia als MKB Nederland, het Versnellingsprogramma Verduurzaming Bedrijventerreinen, het Versnellingshuis Nederland Circulair!, MVO Nederland, de stichting BespaarGarant en met het Instituut voor Verenigingen, Branches & Beroepen werken we samen om zo kennis en ervaring op het gebied van duurzaam ondernemen toegankelijk te maken voor MKB-ondernemers.

Hoe ziet onze organisatie er uit?

Door de samenwerking met vele netwerkpartners op provinciaal en landelijk niveau kan de eigen organisatie zich beperken tot de kernactiviteiten en de coördinatie. We hebben dan ook een compacte organisatieomvang, die bestaat uit:

 1. Stichtingsbestuur
  Het stichtingsbestuur bestaat momenteel uit Voorzitter Frank van der Chijs, Secretaris a.i. Ilmar Woldring, Penningmeester Roger Jaspers en de leden Monique Musch en Iris Claessens.
  Het bestuur is verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling, het toezien op een juiste uitvoering van taken en werkzaamheden en het financieel beheer.
 2. Uitvoerende organisatie
  De organisatie draagt zorg voor de dagelijkse werkzaamheden en de invulling en uitvoering van de diverse projecten en taken. En dit op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze.

De organisatie bestaat uit: Directeur/Projectmanager Michel van Lieshout, Gebiedsmanagers Ilmar Woldring, Marcel van Bergen en Suzanne Westrik, Coördinator Backoffice Hein Jambroers, Adviseur PR & Communicatie Rosemarie Neuen en Fiscaal Adviseur José Dings.

Pool van energieadviseurs:
Voor de uitvoering van de diverse dienstenpakketten staan ruim 20 professionele energieadviseurs beschikbaar. Zij allen beschikken over een FedEC-certificaat van erkenning van vakbekwaamheid als energieadviseur. Zij vormen het energie-technische hart van de stichting.

Voor een overzicht van onze energieadviseurs: klik hier.

Wilt u meer informatie over onze diensten?

Michel van Lieshout

Directeur/Projectmanager
lieshout@groene-economie.com

06-2275 5590

Marcel van Bergen

Gebiedsmanager Noord-Limburg
bergen@groene-economie.com

06-3659 6197

Suzanne Westrik

Gebiedsmanager Midden & Zuid-Limburg
westrik@groene-economie.com

06-3037 0570

Ilmar Woldring

Gebiedsmanager Zuid-Limburg
woldring@groene-economie.com

06-5384 7638

Hein Jambroers

Backofficemanager
backoffice@groene-economie.com

0475-79 40 50

Rosemarie Neuen

Communicatieadviseur
neuen@groene-economie.com

0475-79 40 50

José Dings

Fiscaal adviseur
dings@groene-economie.com

0475-79 40 50