over ons

Organisatie

Oprichters

Groene Economie Limburg is een initiatief van twee gelouterde ondernemers, Michel van Lieshout en Ilmar Woldring. 

ilmar woldring groene economie

Ilmar Woldring heeft een achtergrond in marketing en communicatie, kan bogen op ruime projectmanagementervaring en houdt zich sinds vijf jaar internsief bezig met verduurzamingsthema’s. Ilmar is regiobestuurder bij MKB-Limburg. Deze ondernemersvereniging bestempelt, zoals bekend, de energietransitie als een van haar topprioriteiten en zet hierop dan ook actief in.

Michel van Lieshout heeft veel ervaring op het snijvlak van politiek, openbaar bestuur en bedrijfsleven. Hij was tot voor kort directeur van het Innovatiehuis MKB, de rechtsvoorganger van Groene Economie Limburg. Michel was onder meer verantwoordelijk voor het provinciaal uitrollen van het landelijke programma ‘Duurzaam door’.

Michel van Lieshout Groene Economie Limburg

Bestuur

Bij de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten werkt de stichting nauw samen met het (georganiseerde) bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Deze triple helix-basis werkt ook door in de samenstelling van ons bestuur. Naast een onafhankelijke voorzitter vertegenwoordigen de overige zes bestuursleden bedrijfsleven, overheid en onderwijs. De invulling van het bestuur vindt momenteel nog plaats. Totdat de bemensing van het bestuur definitief is, vervullen Frank van der Chijs, voormalig directeur van het kenniscentrum United Brains, en Ilmar Woldring de functies van voorzitter respectievelijk secretaris. Derde bestuurslid is de Maastrichtse ondernemer Iris Claessens.

Backoffice

Op dit moment is ook de rest van de organisatie zo goed als ingevuld. Groene Economie Limburg kiest bewust voor een compact backoffice. Dat kan omdat zoveel mogelijk uitvoerende werkzaamheden worden neergelegd bij partners. De organisatie kan zich zo concentreren op de ontwikkeling van nieuwe concepten en projecten, op de coördinatie van lopende activiteiten en op advisering aan overheden en brancheorganisaties inzake verduurzaming en circulaire economie. Ook kunnen we aldus voldoende aandacht besteden aan het interne (financiële) beheer en de verantwoording aan bestuur, partners en subsidieverleners.

We zijn gehuisvest in Herten, in het midden van de provincie. We zijn dus fysiek goed bereikbaar vanuit alle regio’s.