Dienstenpakket voor bedrijven

Ondernemers willen graag doen waar ze goed in zijn en dat is ondernemen. Het oplossen van energievraagstukken is voor de meeste ondernemers geen ‘core business’. Ze hebben wel wat anders aan hun hoofd. Toch wordt energietransitie steeds belangrijker voor het bedrijf en daarmee ook voor de ondernemer. Niet alleen omdat energiebesparing wettelijk voorgeschreven is voor vele bedrijven, maar zeker ook omdat klanten er steeds meer belang aan hechten. En vergeet ook niet de positieve uitstraling van een duurzaam bedrijf. De publicitaire aandacht en wellicht ook de gunfactor kunnen sterk toenemen.

Onze dienstverlening aan ondernemers is opgebouwd uit een aantal pakketten. Welk pakket gewenst is voor zijn bedrijf bepaalt de ondernemer!

Basispakket

Om te achterhalen waar kansen liggen om energie te besparen en daarmee ook om de energiekosten te verlagen is een analyse nodig van het energieverbruik in het bedrijf. Deze energiescan wordt uitgevoerd door een professionele en onafhankelijke energieadviseur uit onze pool, die vervolgens een rapport uitbrengt welke energiemaatregelen wettelijk verplicht, haalbaar en zinvol zijn. En dat in begrijpelijke taal!

Dit rapport voldoet aan de wettelijke eisen en sluit aan bij de methodiek van de overheid. Hiermee voldoet een informatie-plichtig bedrijf ook aan de eerste voorschriften bij een eventuele controle door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Indien gewenst kan onze energieadviseur de ondernemer ook ontzorgen bij het aanmelden en invoeren van de adviezen op de landelijke RVO-portal (wettelijk voorgeschreven voor informatie-plichtige bedrijven).

Voor dit basispakket hanteren wij scherpe standaardprijzen.

Prijzen diensten 2024 Charter Energietransitie

(tot 1 oktober 2024)

  • Intakegesprek (met format advies): gratis
  • Energiecheck Energiebrigade:                          475,-
  • Energiescan:

– niet informatie-plichtige bedrijven                         650,-

– informatie-plichtige bedrijven                                 950,-

  • Technische begeleiding (8 uur):                               750,-
  • Afmelden informatieplichtigen bij RVO:           87,50,-
  • Businessplan (subsidies/fiscale aftrekposten):     400,-

Alleen voor de grootverbruikers*** hanteren wij maatwerkprijzen.

* Energieverbruik jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3gas
** Energieverbruik jaarlijks minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 gas
*** Energieverbruik jaarlijks meer dan 200.000 kWh elektriciteit en/of 75.000 m3 gas.

Pakket energie-technische ondersteuning

In combinatie met het basispakket kan de ondernemer er ook voor kiezen om in technische zin ondersteund te worden bij het invoeren van concrete energiemaatregelen. Bijvoorbeeld bij het selecteren van concrete energiemaatregelen, bij uitwerken van technische details/specificaties, bij het adviseren over offertes van installatiebedrijven, enzovoort. Omdat de inzet van onze energieadviseur per bedrijf wisselend is, hanteren wij hier geen standaard prijzen. U maakt met de energieadviseur rechtstreeks een afspraak over inzet en/of prijsopgave.

Pakket energie-technische en financiële ondersteuning

In combinatie met het basispakket kan de ondernemer er ook voor kiezen om naast technische ondersteuning ook advies te krijgen over subsidiemogelijkheden, fiscale voordelen en/of andere financieringsmogelijkheden. Daarmee krijgt de ondernemer een totaalplaatje te zien welke concrete energiemaatregelen tegen welke investering ingevoerd kunnen worden. U kunt dan kiezen voor de beste oplossing voor uw bedrijf.

Wij schakelen daarvoor een van onze energieadviseurs in alsmede een financiële partner uit ons netwerk. Wij bewaken het totaaltraject zodat al uw vragen zo goed en zo snel mogelijk beantwoord worden om zo een verantwoord besluit te kunnen nemen. Ook voor dit pakket hanteren wij maatwerkprijzen. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Pakket BespaarGarant (vanaf € 500,- per maand bespaarde energiekosten)

Voor panden met een besparingspotentieel vanaf € 500,- energiekosten per maand (dit kan worden vastgesteld met ons basispakket) kan de ondernemer kiezen voor het pakket dat hem/haar het meest ontzorgt. Wij werken daartoe samen met de landelijke stichting BespaarGarant; een initiatief van Techniek Nederland, Bouwend Nederland, NVDE, VNO-NCW en MKB-Nederland. Samen maken zij CO2-reductie makkelijker voor bedrijven en maatschappelijke instellingen met een nieuwe standaardmethode om gebouwen te  verduurzamen:

  • Gemak: besparen van energie is best lastig, dat wordt met BespaarGarant veel makkelijker.
  • Vertrouwen: U wilt erop kunnen vertrouwen dat de investering zich ook daadwerkelijk terugverdient doordat de techniek gegarandeerd is.
  • Financiering: U wilt de energiebesparende investering slim financieren uit de lagere energiekosten, zodat die niet ten koste gaat van de investeringsruimte voor de kerntaken. Het is nadrukkelijk een open standaard, dus alle gekwalificeerde bouw- en installatiebedrijven en financiers kunnen meedoen.

Bekijk de video ‘BespaarGarant in 1,5 minuut’ waarin glashelder wordt uitgelegd hoe je in 4 stappen tot een betrouwbaar en financierbaar besparingsproject kunt komen.

Met de stichting BespaarGarant hebben wij een speciale prijs afgesproken voor bedrijven die via onze stichting gebruik maken van hun diensten; te weten eenmalig € 1750,- excl. BTW voor het ontwikkelen van een BespaarGarant project.  Voor de onafhankelijke monitoring van het energieverbruik (energieprestatiecontract) geldt een jaarlijks tarief van € 180,- excl. BTW per energiemeter gedurende de looptijd van het contract.

De kosten van onze energieadviseur en het door jou te kiezen installatiebedrijf zijn niet inbegrepen bij de hierboven vermelde tarieven.

De pakketten 1, 2 en 3 komen voor niet informatie-plichtige MKB-bedrijven in aanmerking voor 80% subsidie in het kader van de nieuwe Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM).