Nu subsidie mogelijk voor energiescan en advies?

Sinds 1 oktober 2021 kunnen MKB-bedrijven met een jaarlijks energieverbruik tot 50.000 kWh elektriciteit en tot 25.000 m3 gas gebruik maken van de landelijke Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). Daarmee kunt u de kosten van het energieadvies met 80% omlaag brengen!!
Deze SVM regeling is van toepassing op ons basispakket en de pakketten energie-technische ondersteuning (2) respectievelijk energie-technische en financiële ondersteuning (3) (klik hier voor meer informatie over onze diensten). De kosten voor het basispakket bedragen daarmee netto slechts € 134,- (excl. BTW)!!
Voor onze dienstenpakketten 2 en 3 is de subsidie 80% van de kosten.
Totaal wordt er per bedrijfspand maximum € 2.500,- subsidie verstrekt.

De stichting Groene Economie Limburg wil ook hierbij de ondernemer ontzorgen en zal daarom de subsidieaanvraag en (financiële) afhandeling voor u regelen!

LET OP:

  • Om in aanmerking te komen voor een subsidie is de ondernemer verplicht om minimaal één energiemaatregel uit het advies daadwerkelijk in te voeren. Dit aan de hand van een getekende offerte, opdracht of betaalbewijs.
  • De subsidieregeling SVM sluit op 30 september 2022 om 17.00 uur. Indien het budget à € 28,2 miljoen vroegtijdig op is, worden aanvragen niet meer gehonoreerd.

Nieuws

Groene Economie Limburg aanjager energetische verduurzaming bedrijfsleven

“Wat kunnen we samen doen om het Limburgse bedrijfsleven…

Stichting voor een groen Limburgs mkb

Steeds meer mkb-bedrijven in de regio gaan met duurzaam ondernemen…

Eerste hulp bij duurzamer ondernemen

Het mkb is een belangrijke speler bij het oppakken van de energietransitie.…