Blog - laatste nieuws

SubsidieScan in samenwerking met Alfa Accountants en Adviseurs

Stichting Groene Economie Limburg heeft als concessiehouder voor een achttal gemeenten in Zuid-Limburg een nieuw programma ontwikkeld gericht op honderd procent ontzorgen van ondernemers. Dit programma, genaamd VerduurzaamJeMKB, wordt de komende zes jaar uitgevoerd en richt zich naast het informeren en adviseren ook op het (laten) installeren en nazorg.

Dit programma zal in 2024/2025 verder uitgerold worden naar de gehele provincie. Eén van die diensten heeft betrekking op het aanbieden van financiële ondersteuning, met name in de vorm van een zg. SubsidieScan op enkele concrete energiemaatregelen. Daartoe heeft de stichting een format ontwikkeld waarmee ondernemers nadere informatie krijgen over relevante subsidies en/of fiscale aftrekposten voor specifieke energiemaatregelen. Voor de nadere invulling daarvan zal de stichting gebruik maken van de expertise van Alfa Accountants en Adviseurs in Heythuysen.