Blog - laatste nieuws
stapeltjes munten met geld er bovenop

Interview over stop subsidie verduurzaming bedrijven

Interview met onze mede-oprichter Ilmar Woldring in Dagblad De Limburger n.a.v. stopzetting subsidie voor MKB-ers. (15-07-22) 

Klimaatminister Rob Jetten schort de subsidie op waarmee mkb’ers advies kunnen inwinnen over verduurzaming. Ondernemers klagen over malafide adviseurs, die er vooral op uit zijn om zichzelf te verrijken.
Volgens Ilmar Woldring van de stichting Groene Economie Limburg zijn dergelijke ‘cowboys’ ook actief in Limburg. „Als erkende stichting, bemiddelaar zonder winstoogmerk, hebben wij hier veel last van. Wij hebben de signalen die we opvingen van ondernemers doorgegeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.”

Klachten

De klachten hebben betrekking op ‘misleidende verkooptechnieken gebruiken’, ‘mkb’ers onder druk zetten om van hun diensten gebruik te maken’, ‘onterecht voorspiegelen dat die diensten gratis zijn’ en ‘adviezen die nauwelijks iets waard zijn’.

Met de Subsidie Verduurzaming MKB kunnen mkb’ers 80 procent van de kosten dekken voor ‘advies en ondersteuning bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen’. Een ondernemer krijgt maximaal 2500 euro aan subsidie.

Deze zomer gaat minister Jetten kijken hoe de subsidieregeling kan worden aangepast. Er komen waarschijnlijk strengere eisen aan adviseurs en de ondersteuning. Voor adviezen die vóór 14 juli zijn ingewonnen kan nog subsidie worden aangevraagd.

Laagdrempelig

Volgens Woldring is het belangrijk dat de regeling laagdrempelig blijft voor ondernemers. „En tevens productvriendelijker. Het is een lastige subsidie, omdat het lang duurt voordat die wordt toegekend: vaak tussen de acht en zestien weken. Ook vereist die een voorinvestering van maximaal 3000 euro. Veel geld voor een kleine ondernemer, die maar moet afwachten wat zo’n energieadvies hem brengt.”

Bij de openstelling vorig jaar zat 28 miljoen in de subsidiepot. Daarvan is nog 20 miljoen euro over. Ilmar Woldring spreekt van een toenemende belangstelling onder mkb’ers als gevolg van de torenhoge energieprijzen op dit moment.

Bron: Dagblad de Limburger