Blog - laatste nieuws

Stichting Groene Economie Limburg in Maastricht City Magazine

Energietransitie:
kostenbesparende weg naar de toekomst

DUURZAAM ONDERNEMEN

Stichting Groene Economie Limburg is in 2020 opgericht met als doel ondernemers te helpen bij duurzaam ondernemen. Voor veel ondernemers is dit nog steeds een grote uitdaging. Waar begin je mee? Als stichting kiezen wij er daarom bewust voor om ondernemers in de komende tijd bij te staan in de energietransitie.

Energie besparen doe je als ondernemer niet alleen voor de kostenbesparing alleen, hoe belangrijk dit ook is in deze tijd van sterk stijgende energieprijzen. Door in te spelen op de huidige wensen van consumenten, overheden en zakelijke opdrachtgevers heb je als groene ondernemer de toekomst!

ONDERNEMERS ONTZORGEN
Stichting Groene Economie Limburg wil jou als ondernemer in het MKB helpen en je ontzorgen zodat je slim en geïnformeerd kunt verduurzamen. Wij organiseren onder andere informatiebijeenkomsten voor ondernemers en hebben meer dan 20 gekwalificeerde energieadviseurs klaarstaan om een energiescan uit te voeren en je te adviseren over energiebesparingsmaatregelen.

CHARTER ENERGIETRANSITIE MKB
Dit alles loopt via het ‘Charter Energietransitie MKB’ waarmee wij op 1 juli jl. gestart zijn. Dit project is samen ontwikkeld met het bedrijfsleven, de overheid en het hoger onderwijs in Limburg. We willen uiteindelijk zo’n 2500 bedrijven ondersteunen bij de energietransitie. En, ook belangrijk, daarnaast ook minimaal negen bedrijventerreinen verduurzamen!

We werken met én voor alle bedrijfstakken; van retail, maakindustrie en logistiek tot toerisme, agro en de zakelijke dienstverlening. Maatwerk staat voorop. Iedere bedrijfstak en ieder bedrijf heeft immers zijn eigen uitdagingen. Er is een uniek platform ontstaan waar alle kennis voorhanden is om ondernemers te ondersteunen. Daarbij zijn we een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.