Blog - laatste nieuws

Per direct (tijdelijke) stop Subsidie Verduurzaming MKB

Mkb’ers kunnen voorlopig geen gebruikmaken van een subsidieregeling om te verduurzamen. Klimaatminister Rob Jetten heeft de regeling per direct stopgezet, omdat energieadviseurs er misbruik van maken.

De subsidie is in oktober vorig jaar ingevoerd en hield in dat kleinere bedrijven tegemoetkoming konden krijgen als ze een adviseur inschakelden die hielp om duurzamer te worden. Een adviseur kon bijvoorbeeld duidelijk maken of bedrijven moesten overschakelen op elektrische auto’s of wellicht zonnepanelen of een warmtepomp konden plaatsen.

De laatste maanden bleek echter dat een deel van de adviseurs misbruik probeerde te maken van de regeling. Zo zeiden ze tegen de bedrijven dat hun adviezen gratis waren of dat ze verplicht waren om energie-advies in te winnen. Ook deden sommige adviseurs zich voor als medewerkers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de subsidieregeling namens de overheid uitvoert.

Jetten besloot daarom de regeling, die eigenlijk tot eind september doorliep, met ingang van donderdag stop te zetten. Het plan is wel om de regeling opnieuw in te voeren, maar dan waarschijnlijk met strengere eisen aan adviseurs, zodat misbruik moeilijk wordt. Als alles volgens planning verloopt, gaat het subsidieloket ergens in het najaar weer open. Voor adviezen die vóór 14 juli zijn ingewonnen, kunnen mkb’ers nog wel subsidie aanvragen.

Met de zogeheten Subsidie Verduurzaming mkb (SVM) kunnen kleinere bedrijven subsidie krijgen voor 80 procent van de kosten die ze maken bij het inwinnen van energieadvies. Het is bedoeld om ondernemers te stimuleren te vergroenen. Een mkb’er kan maximaal 2.500 euro aan subsidie ontvangen.

De subsidiepot bedroeg bij openstelling op 1 oktober vorig jaar dik 28 miljoen euro. Daarvan is nog 20 miljoen euro over. Een aantal aanvragen is nog in behandeling.

Bron: nu.nl