Blog - laatste nieuws

Groene Economie Limburg aanjager energetische verduurzaming bedrijfsleven

“Wat kunnen we samen doen om het Limburgse bedrijfsleven op het vlak van energie te verduurzamen?” Die vraag stelt Stichting Groene Economie Limburg aan bedrijven, overheden en andere belanghebbenden in de provincie. Want de tijd van negeren of onderschatten van de verduurzamingsopgave is voorbij. De schouders eronder zetten, bewust maken, aanjagen. Dat gaat Groene Economie Limburg doen, met steun van o.a. ESZL. Immers, er valt nog een hoop te winnen, stellen de initiatiefnemers Michel van Lieshout en Ilmar Woldring.

Groene Economie Limburg geeft invulling aan het Charter Energietransitie MKB: een regionale aanpak van bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen, gericht op het versnellen van de energetische verduurzaming van MKB-ondernemingen. “Door bedrijven bewust te maken van de kansen, te inspireren, door intermediair te zijn tussen partijen en door het proces te bewaken, legt Woldring uit.

“Met als doel om tot een strategisch plan te komen voor een bedrijf, waarin het energievraagstuk en de energietransitie een belangrijke plek innemen. Zie het als het grotere plaatje, dat een ondernemer laat zien welke kansen er voor hem of haar liggen, dat antwoorden biedt op essentiële verduurzamingsvragen en dat de deur opent naar relevante partners.”

Stevige opgave

Het Charter wordt financieel gesteund door ESZL, de provincie Limburg en de regio’s Noord- en Midden-Limburg. Ook wordt er nauw samengewerkt met o.a. gemeenten, brancheverenigingen, bedrijventerreinen en het hoger onderwijs. Aan het eind van het eerste jaar wil de stichting in Limburg zo’n 1000 bedrijven geïnformeerd hebben en 250 bedrijven gericht ondersteund hebben. “En daarna willen we doorgroeien naar 2500 bedrijven over een periode van drie jaar”, zegt Woldring.

Geen gemakkelijke opgave, omdat lang niet alle ondernemers direct te porren zijn om te gaan verduurzamen. “Tien procent is intrinsiek gemotiveerd om aan de slag te gaan. Maar het overgrote deel is terughoudend door onbekendheid met de materie, onduidelijkheid over de mogelijkheden en kansen voor het bedrijf, legt Van Lieshout uit. “En ook vormen de financiën soms een struikelblok. Groene Economie Limburg is daarom een vooruitgeschoven post, waar bedrijven terecht kunnen voor kennis en ondersteuning bij het oppakken van de energietransitie en duurzaam ondernemen. Met als doel om meerwaarde op te leveren; niet alleen qua winst, maar zeker qua waarde.”

Leren van voorbeelden

Afgelopen juli is Groene Economie Limburg officieel gestart. Inmiddels is de stichting onder meer al actief op verschillende bedrijventerreinen in Parkstad en zijn diverse pilots al concreet opgepakt. “Verder voeren we gesprekken met geïnteresseerde bedrijven en mogelijke partners. Hieruit komen duidelijke hulpvragen naar voren en ontstaan ook verbindingen tussen partijen die iets voor elkaar kunnen betekenen”, schetst Woldring.

Door middel van het organiseren van masterclasses en werkbezoeken laat Groene Economie Limburg ondernemers tevens kennismaken met succesvolle voorbeelden uit de praktijk. Zoals met Hotel de Rousch in Heerlen; een mooi voorbeeld van een duurzaam hotel. “Zodat ondernemers zien wat er allemaal mogelijk is en zodat ze kunnen leren van de weg die een andere ondernemer al heeft afgelegd. In de hoop dat die route naar – energetische – verduurzaming de volgende keer weer wat sneller en soepeler gaat.”

Aanmelden?

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich via de website van Stichting Groene Economie Limburg aanmelden voor een eerste vrijblijvend gesprek of al direct voor een energiescan: www.groene-economie.com