Hoe kan invulling worden gegeven aan één van de belangrijkste uitdagingen voor het bedrijfsleven in de komende decennia: De omslag naar duurzaam ondernemen.

De omslag naar duurzaam ondernemen

Via akkoorden als Green Deal (EU), het Nationaal Klimaatakkoord (Rijk) en de Provinciale en Regionale Energie Strategieën (provincie en regio’s) zetten de overheden koers naar een duurzame samenleving en groene economie. Zaken als het terugdringen van de CO2 uitstoot, het schaarse grondstoffengebruik, de afvalberg en van bodem- en luchtverontreiniging krijgen hoge prioriteit in de komende jaren. Nu al ondervindt het bedrijfsleven de last van hoge kosten van onder andere fossiel energieverbruik, de CO2 rechten en de wettelijke beperkingen door PFAS. Daarnaast is de verwachting dat ook consumenten en opdrachtgevers de komende jaren meer prioriteit gaan stellen aan duurzaamheid en daarmee de eisen aan het duurzame karakter van producten en bedrijven gaan verhogen. Voldoet uw bedrijf nog aan de duurzaamheidseisen bij aanbestedingen? Welke energieverbruikscodering krijgen uw producten?

De stichting Groene Economie Limburg wil MKB-bedrijven helpen en ondersteunen bij het oppakken van deze lastige, maar noodzakelijke stap naar duurzaam ondernemen. Als onafhankelijke en niet-commerciële organisatie brengen wij partijen uit het bedrijfsleven, overheid en hoger onderwijs bijeen om zo informatie, kennis en concrete steun beschikbaar te stellen aan het MKB. Dit betreft steun van wettelijke, technische, financiële en strategische aard. Samen staan we sterker!

Nieuws

Vacature Coördinator Backoffice/Klantcontactcentrum

Coördinator Backoffice/Klantcontactcentrum bij Stichting Groene…

Dag van de Ondernemer SNS Expertisecentrum Maastricht

/
Afgelopen vrijdag 17 november was het De Dag van de Ondernemer!…

Energie Handels Platform wint Rabobank Verbindingsprijs!

Graag feliciteren we via deze weg onze ambassadeur Bedrijvenpark…

Gratis Workshop ‘Circulaire Competenties’

I.s.m. Zuyd Hogeschool en MKB Limburg. De overgang naar duurzaam…

De Ondernemersavond SNS Bank Sittard

Op dinsdagavond 10 oktober organiseerde de SNS Bank bij het Sittardse…

We heten Cox & Co welkom als nieuwe ambassadeur!

Trots presenteren wij u graag onze nieuwste ambassadeur: Cox…

Duurzame hulp van studenten Gilde Opleidingen

De komende tijd worden we versterkt door 3e-jaars accountmanagers…

‘Verduurzamen is makkelijker gezegd dan gedaan’

Kleine MKB-ers komen soms vast te zitten in het doolhof van regels…

Nieuwe ambassadeur: Mengelers Groep

Wie in Limburg Toyota zegt, zegt Mengelers – en andersom. Al…