Hoe kan invulling worden gegeven aan één van de belangrijkste uitdagingen voor het bedrijfsleven in de komende decennia: De omslag naar duurzaam ondernemen.

De omslag naar duurzaam ondernemen

Via akkoorden als Green Deal (EU), het Nationaal Klimaatakkoord (Rijk) en de Provinciale en Regionale Energie Strategieën (provincie en regio’s) zetten de overheden koers naar een duurzame samenleving en groene economie. Zaken als het terugdringen van de CO2 uitstoot, het schaarse grondstoffengebruik, de afvalberg en van bodem- en luchtverontreiniging krijgen hoge prioriteit in de komende jaren. Nu al ondervindt het bedrijfsleven de last van hoge kosten van onder andere fossiel energieverbruik, de CO2 rechten en de wettelijke beperkingen door PFAS. Daarnaast is de verwachting dat ook consumenten en opdrachtgevers de komende jaren meer prioriteit gaan stellen aan duurzaamheid en daarmee de eisen aan het duurzame karakter van producten en bedrijven gaan verhogen. Voldoet uw bedrijf nog aan de duurzaamheidseisen bij aanbestedingen? Welke energieverbruikscodering krijgen uw producten?

De stichting Groene Economie Limburg wil MKB-bedrijven helpen en ondersteunen bij het oppakken van deze lastige, maar noodzakelijke stap naar duurzaam ondernemen. Als onafhankelijke en niet-commerciële organisatie brengen wij partijen uit het bedrijfsleven, overheid en hoger onderwijs bijeen om zo informatie, kennis en concrete steun beschikbaar te stellen aan het MKB. Dit betreft steun van wettelijke, technische, financiële en strategische aard. Samen staan we sterker!

Nieuws

Uitreiking certificaat aan drie mannelijke oprichters zonnepanelenfrabrikant

Circulaire zonnepanelenpionier Solarge is onze nieuwe ambassadeur

Sommige bedrijven zijn niet alleen duurzaam, maar daarnaast ook…
Man spreekt ondernemers toe in café tijdens Inspiratietour Gemeente Landgraaf

Energie Inspiratietoer Landgraaf

De Energie Inspiratietoer van de gemeente Landgraaf op dinsdag…

Certificaat en ‘Greune pin’ voor Biologische Tuinderij De Waog

Biologische Tuinderij De Waog in Neer was al een tijdje ambassadeur…
Afbeelding van accu's, zonnepanelen, windmolens in een landschap.

Bedrijvenpark Pannenweg Nederweert lost met Energy hub eigen netwerkcongestie op

Onze ambassadeur Parkmanagement Pannenweg is het eerste Nederlandse…
Twee zakenmannen van middelbare leeftijd poseren voor een groen-witte achtergrond

Parkmanagement Pannenweg nieuwe ambassadeur

Weer een nieuwe ambassadeur erbij! Deze week mocht onze directeur…
Bord met plaatsnaam erop: Heerlen.

Onderzoek naar verduurzaming de Beitel in Dagblad De Limburger

Onlangs deelden we het nieuws al hier, maar Dagblad de Limburger…

Ondernemersbijeenkomst Centrum Beek

Ondernemer in de Gemeente Beek? Donderdag 30 maart vindt…

Nieuwsbrief Regio Noord-Limburg – Gezondste Regio

Gezondheid op één, daar staat Regio Noord-Limburg - Gezondste…

Subsidie voor verduurzamen bedrijventerrein De Beitel

De Gemeente Heerlen heeft subsidie verleend aan onze stichting…