Blog - laatste nieuws

Subsidie voor verduurzamen bedrijventerrein De Beitel

De Gemeente Heerlen heeft subsidie verleend aan onze stichting om te onderzoeken hoe bedrijven op Bedrijventerrein De Beitel samen kunnen komen tot een duurzamer bedrijventerrein. Daarbij wordt gekeken naar samenwerking op het gebied van energiegebruik, duurzame opwek van energie en slimme energieopslag. De haalbaarheidsfase loopt van april tot en met juli 2023.

Stichting Groene Economie Limburg en onafhankelijk adviseur Jacko D’Agnolo onderzoeken samen met bedrijven wat haalbaar en kansrijk is om via een collectieve aanpak het bedrijventerrein de Beitel verder te verduurzamen. Hiervoor kijken we naar het energieverbruik, de plannen van bedrijven en de kansen en ambities voor het bedrijventerrein. Vervolgens gaan we daadwerkelijk aan de slag met verduurzaming met bedrijven die zich willen aansluiten en met de algemene energietransitie van het bedrijventerrein. De gemeente Heerlen, BTM Parkstad en de Industriële Kontaktgroep de Beitel (IKB) faciliteren de haalbaarheidsfase.

Wethouder Martin de Beer kijkt uit naar de uitkomst van het onderzoek: “Door nieuwe regels, hoge energiekosten en beperkte capaciteit op het stroomnet willen bedrijven hun gebouwen opknappen en verduurzamen. Samenwerking kan leiden tot nieuwe kansen. En als de pilot slaagt kan dit een voorbeeld zijn voor andere bedrijventerreinen in de stad en regio. Zo blijven we een aantrekkelijke regio voor bedrijven en kunnen we de werkgelegenheid ook in de toekomst op peil houden.”