Blog - laatste nieuws
Afbeelding van accu's, zonnepanelen, windmolens in een landschap.

Bedrijvenpark Pannenweg Nederweert lost met Energy hub eigen netwerkcongestie op

Onze ambassadeur Parkmanagement Pannenweg is het eerste Nederlandse bedrijvenpark in Nederland dat met behulp van een Energy hub hun eigen netwerkcongestie oplost! De bedrijven op het park, met diverse elektriciteitsaansluitingen, hadden moeite hun groeipotentieel niet meer benutten of werden geremd in de aanleg van zonnepanelen. Dat kon niet langer zo doorgaan.

Oplossing

Wim Schilders, voorzitter van Parkmanagement Bedrijvenpark Pannenweg en één van de ondernemers op het bedrijvenpark, wil vooruitgang boeken. “De groei van ondernemers wordt op dit moment door congestie op het elektriciteitsnetwerk geremd. Ook maatregelen om de energietransitie vooruit te helpen staan momenteel op slot, zoals het plaatsen van zonnepanelen op alle daken van de bedrijven. Om dit op te lossen startten we een project om dat netcongestieprobleem te omzeilen. Met behulp van een energiehandelsplatform (EHP) en door een energiemanagementsysteem (EMS) te gebruiken wordt het mogelijk om te sturen op vermogen. Op deze manier wordt opgewekte energie doorgeleverd aan de buurman en teruglevering aan het net voorkomen. Wij wilden niet langer wachten op subsidieverlening, aanpassing van wet- en regelgeving en kostbare adviestrajecten, maar in actie komen om het probleem nu op te lossen.” Wim Schilders riep hulp in van experts om een projectteam samen te stellen en vroeg de HER+ subsidie aan.

Partijen aanhaken

Toen de gemeente Nederweert het bedrijvenpark verzocht om de daken te benutten met zonnepanelen werd de netcongestie op het bedrijvenpark overduidelijk. Na een periode van veel overleg en uitblijvende concrete maatregelen stelden ze Enzo Diependaal, van Rethink Zero, aan als technisch projectleider om vanuit een commercieel uitgangspunt de netwerksturing te combineren met een energiehandelsplatform. Hiervoor waren specialisten nodig die de softwareoplossing en hardware leverden. Lyv Energy Management Solutions en om | nieuwe energie haakten aan in het project.

Green Deal

Recent tekenden alle partijen de overeenkomsten en op 1 juni worden de eerste 20 bedrijven aangesloten op het energiemanagementsysteem en -handelsplatform. Dit project kwam snel van de grond en is een mooie invulling van de Green Deal die onder andere is ondertekend door het Energie Handelsplatform Pannenweg II.