Ambassadeur
Hotel van der Valk Venlo

We zijn erin geslaagd een uiterst duurzaam gebouw neer te zetten

Hotel voor het leven

Het nieuwe Van der Valk Hotel Venlo is open en mag zich het meest duurzame hotel van de regio noemen. Met 168 kamers, verdeeld over twaalf verdiepingen is het hotel een blikvanger voor Venlo. Han van der Eijk is trots: “We zijn erin geslaagd om een uiterst duurzaam gebouw neer te zetten. In de praktijk bleek 100% cradle-to-cradle nog niet mogelijk, maar wat binnen onze mogelijkheden lag is gerealiseerd. Er is gewerkt met duurzame materialen die weer hergebruikt kunnen worden en het hotel is energiezuinig dankzij warmte terugwin en energiebesparende maatregelen. Ook stelt het hotel eisen aan haar leveranciers over hoe bijvoorbeeld voedsel wordt verpakt of hoe het geproduceerd wordt. Daarbij werkt Van der Valk Hotel Venlo het liefst met lokale producenten en leveranciers.

Zuinig op aarde

Persoonlijke drijfveren en een wereldwijde verschuiving naar een circulaire-economie. Dat zijn aanleidingen geweest om duurzaam te ondernemen. Laten we zuinig zijn op onze aarde en geef nieuwe generaties een duurzame en circulaire bodem om van te leven. Wij spreken niet meer over afval, maar over grondstoffen. Al sinds 2012 werkt het hotel volgens de richt­lij­nen die zijn op­ge­steld door Green Key, een Eu­ro­pees er­kend keur­merk. Op het gebied van duurzaamheid hebben we al veel kunnen realiseren. Ook naar de toekomst toe blijven wij innoveren en leren.”

Meer info:

Hotel van der Valk Venlo