Ambassadeur
De Waog

Ik kies bewust voor biologisch telen

In gesprek met Joep van de Bool, eigenaar biologische tuinderij De Waog

“Ik ben opgegroeid met biologische landbouw. Zelf heb ik de HAS (Hoge Agrarische School) in Den Bosch doorlopen en heb daar ook de niet-biologische kant leren kennen. Ik zag daar het voordeel niet van in. Nu ik mijn eigen grond heb, kies ik dan ook bewust voor biologisch telen. Ik ben geen wereldverbeteraar, maar voor mij is het vanzelfsprekend om het op deze manier te doen.

Mijn ouders hebben eraan bijgedragen dat bepaalde regels rondom biologisch land- en tuinbouw tot stand kwamen. Zij hebben het letterlijk mee uit moéten vinden. Andere boeren lachten ons uit, verklaarden ons voor gek. Mijn ouders hebben elf faillissementen meegemaakt van afnemers, ze hebben echt moeten knokken om te kunnen blijven bestaan. Ze hebben steeds de eindjes aan elkaar geknoopt door bijvoorbeeld van oud ijzer eigen machines te maken. Eind jaren negentig keerde het tij, biologische land- en tuinbouw veroverden een plek in een inmiddels meer bewuste markt.”

Duurzaam voorbeeld
“Op De Waog passen we bijvoorbeeld al tientallen jaren kringlooplandbouw toe. De koeienboer krijgt van ons voer en wij krijgen van hem mest terug. Verder gebruiken we vlinderbloemige groenbemesters die stikstof uit de lucht opnemen en als eiwit opslaan in de plant. Als deze plant verteerd komt de stikstof vrij voor het te telen gewas. In 2018 hebben we een nieuwe loods gebouwd die natuurlijk ook verwarmd moest worden. We hebben toen een koelcel op een bepaalde manier laten maken zodat deze in de winter ook kan werken als warmtepomp. Verder hebben we de loods extra geïsoleerd en werken we zonder aardgas.

Ook liggen onze daken vol met zonnepanelen. Daar wil ik wel graag nog wat over kwijt. We hebben in Nederland de mooiste landbouwgrond van de wereld. Onze voorouders hebben die grond ontgonnen en vruchtbaar gemaakt. Op zulke grond horen geen zonneweides. De grond wordt niet meer verzorgd en je hebt daarna minstens tien jaar nodig om alles weer op orde te krijgen. Akkerbouw is dan dus heel lang niet meer mogelijk. Is dat nu duurzaam?”

Advies
“Mijn branchegenoten adviseer ik om zich waar mogelijk onafhankelijk te maken van de energiemarkt. Kijk in hoeverre je zelfvoorzienend kunt worden. Je ziet wat er nu gebeurt met stroom en gas en hoe zwaar dat kan drukken op je bedrijf.”

Meer info:

Biologische Tuinderij De Waog