Onze alliantiepartners

Het programma VerduurzaamJeMKB is geïnitieerd door stichting Groene Economie Limburg ten behoeve van de Europese aanbesteding in 2023 van de hierboven genoemde acht gemeenten in Zuid-Limburg.

Met deze gemeenten is een concessieovereenkomst gesloten voor de uitvoering van het programma voor het MKB. Om de ondernemers volledig te kunnen ontzorgen is een alliantie gesloten met de volgende installatiepartners:

– Koninklijke Kuipers Service BV in Echt
– Installatiebedrijf Roderland B.V in Heerlen
– Volta NXT B.V in Schinnen
– WoonWijzerWinkel Limburg in Kerkrade (Incl. tientallen lokale installatiebedrijven verbonden aan WoonWijzerWinkelLimburg.