Waarom dit webinar voor ondernemers over energie en warmte?

Het gebruik van fossiele energie wordt de komende jaren in snel tempo afgebouwd. Dat heeft gevolgen voor iedereen. En dan zeker niet in de laatste plaats voor het MKB.

Het is voor ondernemers soms lastig om de weg te vinden door het doolhof aan subsidies en regelingen. Maar ook is het niet eenvoudig om een goed beeld te krijgen van de technische mogelijkheden. Daar komt nog bij dat de wetgever bepaalde eisen stelt en maatregelen afdwingen. En de overheid kan zelfs boetes opleggen.

Groene Economie Limburg wil daarom MKB-bedrijven in alle sectoren en branches adviseren en ontzorgen. Denkt u daarbij onder meer aan:

  • energiebesparende maatregelen in kaart brengen
  • adviseren over de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken
  • ideeën aandragen ten aanzien van de financiering

Samen sta je sterker. Daarom worden diverse Limburgse bedrijventerreinen, zoals De Berk in Echt, begeleid bij het nemen van collectieve energiemaatregelen.

Graag informeren wij u tijdens maar zeker ook na het webinar over de mogelijkheden die het Charter Energietransitie MKB u biedt. U staat er dus niet alleen voor!

We zien u graag op 9 juni a.s.!